Disclaimer

 

De website www.rotterdamngoodies.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van RotterDAMNgoodieS. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RotterDAMNgoodieS.

De inhoud van deze website en andere uitingen van RotterDAMNgoodieS op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door RotterDAMNgoodieS wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. RotterDAMNgoodieS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Typ en schrijffouten voorbehouden.