PRIVACYBELEID 2020

Dit is het Privacybeleid van RotterDAMNgoodieS.NL (hierna "RotterDAMNgoodieS").

RotterDAMNgoodieS vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2020.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

RotterDAMNgoodieS is een Rotterdamse webshop met verschillende digitale marketing- en verkoopkanalen. De websites van de  RotterDAMNgoodieS is te vinden op www.RotterDAMNgoodieS.nl. Ook is RotterDAMNgoodieS applicatie beschikbaar voor iOS en Android (hierna de “App”).

De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is M.C. Lansmans, (Postbus volgt) te Rotterdam (KvK:80494757). 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt RotterDAMNgoodieS voor welke doeleinden?

2.1 Het Community Membership

Doeleinden


Het heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Ook op de Website ziet u inhoud die past bij uw interesses en we vullen online en in uw bijvoorbeeld uw maten en andere voorkeuren in.

 

Als klant heeft u via uw toegang tot uw offline en online aankoophistorie, zodat u die altijd terug kunt vinden. We herkennen u in de winkel aan uw inschrijving, online via uw e-mailadres,en via link-tracking.

Deelname aan het Community Membership is vrijwillig en kosteloos. Vanzelfsprekend kunt u ook aankopen doen bij RotterDAMNgoodieS en online zonder gebruik te maken van het Community Membership.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het Community Membership is het uitvoeren van de overeenkomst met u, namelijk de aanmelding voor het Communtiy Membership en de uitvoering van het Community Membership. Om uw voorkeuren en interesses te bepalen, wordt ook gebruik gemaakt van informatie die op basis van uw toestemming is verkregen met cookies of vergelijkbare technieken. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geagreggeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van RotterDAMNgoodieS om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren. Lees meer over de voordelen van het Community Membership in de FAQ.

 

Let op!

Het Community Membership is nog onder consturctie. RotterDAMNgoodieS werkt er hard aan om deze community vorm te geven. U krijgt een melding wanneer u zich hiervoor kunt inschrijven.

Indien u in de webshop van RotterDAMNgoodieS een aankoop doet, verwerken wij een aantal gegevens over de betreffende transactie. Deze gegevens worden ter afhandeling van de betaling doorgegeven aan ICS:

 • Transactiegegevens;

 • Locatie en tijd;

 • Verzamelde en gebruikte punten en vouchers;

 • Gekochte producten.

Het doel van deze verwerking is om uw aankopen RotterDAMNgoodieS mogelijk te maken en uw aankoop/bestelling af te kunnen handelen, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

 

Betalingen ​

Ten behoeve van RotterDAMNgoodieS worden uw aankopen met een pinpas of creditcard in de webshop afgewikkeld door onze payment provider Stripe  (hierna: “Stripe”). Bij RotterDAMNgoodieS kunt u op verschillende manieren betalen. Welke gegevens hierbij verwerkt worden is afhankelijk van de door u gekozen betaaldienst. Het betreft gegevens zoals:

 • Transactie;

 • Gegevens die verband houden met uw betaalwijze zoals het soort kaart waarmee u betaalt, een deel van het kaartnummer en de vervaldatum;

 • Betaalwijze;

 • Locatie en tijd;

 • Land van herkomst van de creditcard/pinpas.

 • Bij een online betaling het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van RotterDAMNgoodieS om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te herkennen en op te sporen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van RotterDAMNgoodieS en/of derden om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

Om fraude tegen te gaan, te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en ter controle van alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan RotterDAMNgoodieS steekproefsgewijs contact met u opnemen voor een aantal controlevragen en/of u op een andere wijze verzoeken aanvullende informatie te verstrekken. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van RotterDAMNgoodieS om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

Gebruik van de RotterDAMNgoodieS Website

 

Bezoek aan de website


Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze Website bezoekt. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst met u, namelijk uw bezoek aan de Website en het gerechtvaardigd belang van RotterDAMNgoodieS en/of derden om de Website en diensten van RotterDAMNgoodieS te beveiligen en fraude op te sporen en te voorkomen.

Cookies


Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Webshop Account


Klanten met een Webshop Account  kunnen hun Webshop Account gebruiken om bestellingen te plaatsen op de Website. We gebruiken uw gegevens om er voor te zorgen dat u eenvoudig vervolgbestellingen op de Websites kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bestellen als gast


Als u een online bestelling wilt doen zonder Community Member te worden, vragen wij u gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met u te hebben over uw bestelling, zoals uw factuur- en bezorgadres en uw e-mailadres. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.2 Sociale Media

 

RotterDAMNgoodieS is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Instagram.

Als u RotterDAMNgoodieS volgt via sociale media, of communiceert met of over RotterDAMNgoodieS via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over RotterDAMNgoodieS deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. RotterDAMNgoodieS volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

RotterDAMNgoodieS kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van RotterDAMNgoodieS is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan RotterDAMNgoodieS bijhouden of en, zo ja, welke berichten er over RotterDAMNgoodieS worden geplaatst via sociale mediakanalen en klachtensites. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze sociale media-activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals:

• Profielinformatie van het betreffende sociale medium;

• De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot de RotterDAMNgoodieS;

• In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van RotterDAMNgoodieS te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van RotterDAMNgoodieS om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van uw verzoek. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien u via sociale media deelneemt aan een winactie van RotterDAMNgoodieS, verwerken wij, mogelijk in samenwerking met een partner, de volgende gegevens van u:

• Naam;

• Profielinformatie van het betreffende sociale medium;

• E-mailadres (in het geval van een digitale prijs);

• Adres (in het geval van een fysieke prijs);

• Inzending winactie, waaronder mogelijk foto- en/of videomateriaal.

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen over de winactie en om de prijs naar u op te sturen, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

2.3 Klantenservice

Als u contact opneemt met RotterDAMNgoodieS, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek, zoals:

 • NAW-gegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer;

 • Inhoud correspondentie en gespreksnotities;

 • Gespreksopname in geval van telefonisch contact;

 • Indien u contact opneemt via chat; ook de verwijzende website en op welke pagina u zich bevindt als u de chat opstart;

Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld: Als u Community Member bent en de orderstatus van uw bestelling bekijken gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van RotterDAMNgoodieS om haar dienstverlening te verbeteren.

2.4 Communicatie van RotterDAMNgoodieS

Op de Website en in de App kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van de RotterDAMNgoodieS. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van de RotterDAMNgoodieS. De grondslag hiervoor is toestemming.

Als Community Member ontvangt u nieuwsbrieven die op uw interesses en voorkeuren zijn afgestemd, op basis van uw gebruik van de diensten van RotterDAMNgoodieS en op basis van de door u opgegeven voorkeuren en interesses. Deze kunt u aanpassen in uw account. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u. U kunt in uw Community Account- aangeven welk type nieuwsbrief u al dan niet wenst te ontvangen.

Nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven zijn. De frequentie van verzending is afhankelijk van hoe vaak u een e-mail opent en uw klikgedrag op de Website. De grondslag voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken is toestemming. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken via “Cookie informatie & instellingen” onderaan de Website.

Berichten per sms


Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij u in uitzonderlijke gevallen waarschuwen in geval van calamiteiten, of u attenderen op bijzondere gebeurtenissen en speciale gelegenheden. Wij zullen dat echter alleen bij hoge uitzondering doen. Mocht u een sms van ons ontvangen, dan kunt u direct na ontvangst van een dergelijk bericht ook aangeven dat u hier geen prijs op stelt.

Pushberichten


Als u zich aanmeldt voor RotterDAMNgoodieS wordt u gevraagd of u pushberichten wilt ontvangen. U kunt deze keuze op een later moment altijd weer aanpassen via de instellingen in de App.

Post


Als Community Member ontvangt u mogelijk post met informatie en aanbiedingen van RotterDAMNgoodieS. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u. U kunt zich altijd afmelden voor post via uw Community Membership Account.

2.5 Klanttevredenheidsonderzoeken RotterDAMNgoodieS

RotterDAMNgoodieS doet op verschillende manieren onderzoek naar klanttevredenheid. Via de Website van RotterDAMNgoodieS kunt u uw mening over de gebruiksvriendelijkheid van de Website delen. In het geval u contact opneemt met info@rotterdamngoodies.nl of een aankoop bij RotterDAMNgoodieS doet, kunt u eveneens een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van RotterDAMNgoodieS verwerken wij de volgende gegevens:

• E-mailadres;

• Gegevens betreffende de te onderzoeken dienstverlening (bijvoorbeeld een aankoop naar aanleiding waarvan het klanttevredenheidsonderzoek plaatsvindt) en uitkomst onderzoek;

• Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (alleen op uw verzoek).

De uitkomsten van het onderzoek worden door ons gebruikt om onze diensten en producten te verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

2.6 EVENTS

Indien u zich aanmeldt voor een event van RotterDAMNgoodieS, verwerken wij – afhankelijk van het betreffende evenement – de gegevens die nodig zijn om uw deelname aan het evenement mogelijk te maken, zoals:

 • NAW;

 • Geslacht

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Geboortedatum;

 • In het geval van een styling event: maten, voorkeuren, gelegenheid, gekochte producten;

 • In het geval van een betaald evenement, de betaalmethode, het betaalde bedrag en een cijfercode waarmee Stripe als betaaldienstverlener van RotterDAMNgoodieS de transactie kan achterhalen;.

Wij gebruiken deze gegevens om uw deelname aan het evenement te verwerken en mogelijk te maken, ter uitvoering van de overeenkomst met u. Ook gebruiken wij uw gegevens voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau) teneinde inzicht te krijgen in het type bezoekers van onze events. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van RotterDAMNgoodieS om marketingactiviteiten te ontplooien en haar events te verbeteren.

3. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

RotterDAMNgoodieS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. RotterDAMNgoodieS hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens zoals hieronder genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

Aankoop zonder Community Membership of Webshop Account.


Wanneer u een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Community Membership


De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Coommunity Membership Account worden in beginsel door ons bewaard zolang u Community Member bent. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Community Membership, zullen wij u vragen of u Community Member wilt blijven. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft Community Member te willen blijven, verwijderen wij uw Community Membership Account, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren.

Webshop Account


De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw Webshop Account actief is. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Webshop Account, zullen wij u vragen of u uw Webshop Account wilt behouden. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft uw Webshop Account te willen behouden, verwijderen wij uw Webshop Account, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren.

Cookies

RotterDAMNgoodieS hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over uw internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief


Wanneer u zich heeft opgegeven voor RotterDAMNgoodieS nieuwsbrief, bewaart RotterDAMNgoodieS uw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht. Wanneer u vanuit uw Community Membership een nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich hiervoor ook afmelden via uw account.

Klantenservice


Indien u contact opneemt met de RotterDAMNgoodieS Klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Klanttevredenheid


Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door u verstrekte gegevens door ons maximaal 24 maanden bewaard.

Events Winacties


Gegevens over winacties waar u aan mee heeft gedaan, bewaren wij maximaal zes (6) maanden.

Gegevens betreffende fraude en diefstal


Ten aanzien van gegevens betreffende fraude hanteert RotterDAMNgoodieS een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Wanneer u vragen heeft over het bewaartermijnenbeleid van RotterDAMNgoodieS, kunt u een mail sturen naar info@rotterdamngoodies.nl.

4. Aan wie verstrekt RotterDAMNgoodieS uw gegevens

RotterDAMNgoodieS kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor RotterDAMNgoodieS en RotterDAMNgoodieS draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor RotterDAMNgoodieS optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met RotterDAMNgoodieS afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van RotterDAMNgoodieS. 

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.

Ook kan RotterDAMNgoodieS diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Voor het bezorgen van uw bestellingen in overeenstemming met de door u gekozen bezorgmethode en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging, worden uw contactgegevens en uw bezorgadres aan de betreffende bezorgdienst verstrekt. De bezorgdienst is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de betreffende bezorgdienst kunt u de privacyverklaring op de website van PostNLDHL of Duitse- Post raadplegen. Ook andere partijen kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met RotterDAMNgoodieS. U wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt RotterDAMNgoodieS alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of belangen van derden.

5. GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN ANDERE LANDEN?

RotterDAMNgoodieS kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal RotterDAMNgoodieS uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy shield of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

RotterDAMNgoodieS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van RotterDAMNgoodieS worden overgedragen aan een derde partij of kan RotterDAMNgoodieS fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. RotterDAMNgoodieS zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Inzage en correctie


Als u wilt weten welke persoonsgegevens RotterDAMNgoodieS van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met RotterDAMNgoodieS via info@rotterdamngoodies.nl. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). RotterDAMNgoodieS zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar


U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen via info@rotterdamngoodies.nl. In de e-mails of andere berichten die RotterDAMNgoodieS stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering


Als u wilt dat RotterDAMNgoodieS uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@rotterdamngoodies.nl of via uw account online. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door RotterDAMNgoodieS worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking


Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die RotterDAMNgoodieS verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door RotterDAMNgoodieS   , kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@rotterdamngoodies.nl.

 

Gegevensoverdraagbaarheid 


Indien de verwerking van persoonsgegevens door RotterDAMNgoodieS berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan RotterDAMNgoodieS heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@rotterdamngoodies.nl.

Intrekken toestemming


Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht


Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door RotterDAMNgoodieS , heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheer uw gegevens via uw (Community Membership) Account
U kunt uw gegevens ook zelf bekijken, beheren, wijzigingen en verwijderen in uw Community Membership Account of Webshop Account via de Website of App. Zo kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen met – bijvoorbeeld – uw telefoonnummer en geboortedatum;

 • Uw bezorgadressen wijzigen en aanvullen;

 • Uw orderhistorie bekijken;

 • Uw verlanglijst bekijken en verwijderen;

 • Interesses en voorkeuren opgeven, zoals uw voorkeurswinkel, uw interesses qua evenementen en uw nieuwsbrief interesses;

 • Zich afmelden voor het Community Membership;

 • Uw Community Membership instellingen wijzigen. Zo kunt u onder meer de volgende opties aan- of uitzetten: de nieuwsbrief, Community Membership-communicatie en digitale kassabonnen.

 • Zich aanmelden als lid van het klantenpanel van RotterDAMNgoodieS

9. WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. RotterDAMNgoodieS heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door RotterDAMNgoodieS zijn verkregen. RotterDAMNgoodieS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@rotterdamngoodies.nl, of telefonisch contact op te nemen op 06-34272978